KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
Kategorie
e-shop zdarma Akce!
e-shop zdarma Háčkované doplňky
e-shop zdarma Háčkované oděvy
e-shop zdarma Návody, vzorníky
e-shop zdarma Ostatní galanterie
e-shop zdarma Pletací potřeby
e-shop zdarma Pletací příze
e-shop zdarma Pletené doplňky
e-shop zdarma Pletené oděvy
e-shop zdarma Příběh Manos
e-shop zdarma Pro děti
Zvolte jazyk
e-shop zdarma cesky e-shop zdarma vo slovencine e-shop zdarma englishReklama:

 Reklamační řád:

 

(platný od 1.1.2014)

 

Reklamace lze uplatnit písemně na adrese provozovatele stránek (Milena Matejovičová, Blatná 326, 667 01 Vojkovice) nebo na e-mailové adrese (milena.mate@gmail.com).

 

Záruka se vztahuje na zboží po dobu 24 měsíců od uzavření kupní smlouvy. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Prodejce ručí za bezvadnost zboží při jeho předání kupujícímu. Za vady, které vzniknou při obvyklém užívání zboží v této době, nese zodpovědnost prodejce. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží, která začíná běžet od převzetí zboží. Je-li kupujícím podnikatelský subjekt, má nárok na 1letou záruční dobu na nákup.

 

Prosím, uplatňujte reklamaci podle níže popsaného postupu:

 

1. Písemně kontaktujte prodejce a v dopise/mailu uveďte všechny důležité informace včetně kontaktu na Vás. Především podrobně popište charakter zjištěné vady. Pokud je to možné, je žádoucí zaslat i fotodokumentaci.

 

Můžete požadovat jedno z následujích řešení:
a) oprava zboží na náklady prodejce

 

b) výměna zboží (není možné u zboží, které je originálním výrobkem, vyrobeno na zakázku v množství pouze jednoho kusu)

 

c) vrácení zboží oproti vrácení platby kupujícího; při oprávněné reklamaci prodejce hradí i nutné náklady kupujícího na vrácení zboží prodejci (obvykle stejná částka, která byla vynaložena na zaslání zboží kupujícímu)

 

d) v jednotlivých případech je možné domluvit se na odpovídající slevě.

 

2. Po vyzvání prodejcem zašlete reklamované zboží na adresu provozovny. Prosím, NEZASÍLEJTE na dobírku, ale jako obyčejný balík (nebo doporučenou zásilku, je-li to možné). Dobírka nebude akceptována! Zboží zasílejte s kopií kupního dokladu (faktury) se kterou jste dané zboží obdrželi Při reklamaci příze přiložte adjustační pásky nebo etikety.

 

3. Prodejce posoudí stav zboží co nejdříve po jeho obdržení, nejdéle do tří dnů, potvrdí Vám požadovanou opravu nebo výměnu, a podle rozsahu práce oznámí termín dokončení opravy. V případě výměny zboží, které je skladem, zašle nové zboží do sedmi dnů. V případě zboží s neopravitelnou vadou, kdy se prodejce dohodne s kupujícím na vrácení zboží, je prodejce povinen vrátit částku, odpovídající ceně vráceného zboží, zaplacené kupujícím, nejdéle do 14 dnů od obržení zboží a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

4. Za vady nelze považovat: optřebení způsobené běžným užíváním; drobné nepravidelnosti úpletu a vzorů u ručně zhotovovaných výrobků; u ručně předených a ručně barvených přízí nepravidelnosti v síle vlákna a odstínu barvy přaden různých šarží ani rozdíly v odstínu barvy jednoho přadena. U ručně barvených přízí se naopak jemné fluktuace v odstínu barvy považují za přednost, která dodává úpletu neopakovatelnost.

 

Reklamaci nelze uplatnit při nedodržení pokynů k údržbě výrobků a přízí, které jsou ke každé zásilce přiloženy, a při poškozeních vzniklých nesprávným užíváním výrobku.

 

5. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě nejdéle 30 dní od jejího obdržení prodejcem. Při nedodržení reklamační lhůty vinou prodejce má kupující právo na odstoupení od smlouvy. Pokud dojde ke zdržení ve vyřizování reklamace vinou kupujícího (z důvodu nedodání reklamovaného zboží nebo podkladů nutných k vyřízení reklamace), lhůta pro vyřízení reklamace se prodlužuje o dobu, po kterou byl prodávající na dodání nucen čekat.

 

 

23100 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!